top of page

Oplossingsgerichte coaching 

 

Oplossingsgerichte therapie is ontwikkeld door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg. Het is een vorm van coaching die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Door deze krachten in te zetten en te focussen op oplossingen in plaats van problemen zal de cliënt zijn of haar autonomie worden versterkt. Het is niet altijd nodig om inzicht te hebben in het ontstaan van problemen om deze te kunnen oplossen. De nadruk ligt op het vinden van oplossingen. De cliënt wordt beschouwd als een expert. Als coach vertrek je steeds vanuit het referentiekader van de cliënt om samen tot oplossingen te komen. Je neemt een niet-wetende, nieuwsgierige en respectvolle houding aan zodat de cliënt in de expertrol staat. Als oplossingsgericht psychologe sta je achter de cliënt. Door oplossingsgerichte vragen te stellen nodig je de cliënten uit om hun doelen te bepalen en mogelijke oplossingen zo breed mogelijk te verkennen. 

 

 

Ervaringsleren in de natuur

 

Ervaringsgericht leren volgens David Kolb is een manier van leren waarbij de cliënt zich actief engageert in het exploreren van de voor hem of haar relevante vragen. Het vindt plaats wanneer men zichzelf uitdaagt door een activiteit aan te gaan, over deze ervaring achteraf leert reflecteren en deze leert vertalen naar en toepassen in zijn of haar alledaagse leven. 

Karlien Van der Heyden

Mijn ervaringen als oplossingsgerichte psychologe (KULeuven), begeleidster in een Ervarend Leren Project in de Franse natuur (Clé de Voûte) en begeleidster van time-out staptochten met jongeren uit de jeugdzorg (Alba vzw), zorgen ervoor dat ik zeer sterk overtuigd ben van de kracht van ervaringsgericht leren in de natuur. Deze ervaringen in combinatie met een grote interesse in outdoor groepsprocessen (Nature vzw) en een liefde voor, mijn woonplaats, de Franse Zuidalpen zorgen voor de ideale context om mensen terug in contact te brengen met zichzelf, hun toekomstplannen én de mensen rondom hen.

bottom of page