top of page

De Passagetochten worden sinds 2020 begeleid door twee van onderstaande (psycho-)therapeuten.

Alle (psycho-)therapeuten volgen steeds dezelfde Passage-methodiek.

Deze methodiek bestaat uit vijf grote pijlers. 

We stellen onszelf en onze methodiek graag aan je voor.

Karlien Van der Heyden

Bezielster en oprichtster

Karliens ervaringen als psychologe (KULeuven), begeleidster in een Ervarend Leren Project in de Franse natuur (Clé de Voûte) en begeleidster van time-out staptochten met jongeren uit de jeugdzorg (Alba vzw), zorgen ervoor dat ze zeer sterk overtuigd is van de kracht van ervaringsgericht leren en lichaamsgericht werken in de natuur. Deze ervaringen in combinatie met een grote interesse in outdoor groepsprocessen (Nature vzw) en een liefde voor haar woonplaats, de Franse Zuidalpen, creëerden voor Karlien de ideale voedingsbodem om Passage op te starten. Sinds 2020 brengt Passage mensen terug in contact met zichzelf, hun toekomstplannen én de mensen rondom hen. 

Afbeelding11.png

Ianthe Cooreman

Ianthe helpt mensen als cliëntgerichte therapeute en loopbaancoach (Job Design) om opnieuw verbinding te maken met zichzelf en hun omgeving. Dit doet ze op een creatieve, interactieve, lichaamsgerichte en systemische manier. Ianthe begeleidt zowel individuele trajecten als groepstrajecten. 

 

Binnen Passage vindt Ianthe een speelterrein om met bovenstaande methodieken aan de slag te gaan. De bergen en de wilde natuur bieden een ideaal kader om de krachtige groepsprocessen vorm te geven en de deelnemers te laten experimenteren met nieuwe inzichten, nieuw gedrag en nieuwe contacten.

 

Vanuit oprechtheid, nieuwsgierigheid en een groot respect verkent Ianthe samen met jou wie je bent en waar je echt naartoe wil. Ze helpt vanuit een ondersteunende positie mee de eerste stappen te zetten of je pad te verdiepen.

IMG-20230402-WA0002 (1).jpg

Liesbeth Denis

Liesbeth werkt als systemisch coach (Praktijk GR35) en loopbaancoach (Systo) met de achterliggende dynamieken en patronen vanuit je gezin van herkomst. Vanuit deze patronen treed je opnieuw in relatie met de mensen om je heen. Sommige patronen zijn niet meer helpend. Door deze belemmerende patronen in beweging te brengen wordt veel zichtbaar gemaakt en komt er heling tot stand. Liesbeth werkt graag met wat er tussen mensen op het moment zelf speelt. De natuur helpt hier nog extra bij om te tonen wat zich wil tonen.

Bij Passage vindt Liesbeth wat ze zoekt in een begeleidingstraject. Het in beweging komen, buiten-zijn en werken met het groepsproces. Ze kijkt naar dit groepsproces als een bergtocht in cordee waarbij de deelnemers de richting en het tempo bepalen en waarbij zij als begeleider zorgt voor de veiligheid. Kortom: een veilige ruimte creëren om te experimenteren.

Afbeelding12.png

Sophie Huybrechts

Sophie integreert in haar werk als lichaamsgericht therapeute (therapiepraktijk Shinjin) en als klinisch neuropsychologe in een revalidatieziekenhuis (Revarte) de oosterse en westerse stromingen.

 

In haar begeleiding helpt ze de deelnemers vanuit vertrouwen en verwondering de verbinding tussen kennis en intuïtie, hoofd en lichaam, stilstand en beweging te maken.

 

Bij Passage komen voor Sophie verschillende belangrijke pijlers samen. Vanuit zowel een therapeutische bedding als de bedding van het prachtige landschap wordt er ruimte gemaakt voor verbinding met de groep en met jezelf. Deze ruimte zorgt ervoor dat je mag ervaren, voelen, spreken, openen en sluiten. Deze ruimte biedt de mogelijkheid om in stilstand en beweging te gaan zitten, om los te komen uit oude patronen en je authentieke zelf te leren kennen, om te mogen ontdekken vanuit nieuwsgierigheid.

IMG_5355.jpg

Hanne Devinck

In haar thuispraktijk werkt Hanne als EFT therapeut (Emotionally Focused Therapy), waar hechting en de manier waarop we in relatie treden met de mensen rondom ons centraal staat. Door in een authentieke en oprechte relatie te gaan met haar cliënten maakt Hanne contact met de hechtingsbehoeften die ieder van ons heeft, en gaat ze van daaruit op zoek naar wat nodig is om meer grond onder de voeten te kunnen voelen.

 

We hebben allemaal een basisbehoefte aan verbinding, ons verbonden voelen in de wereld om ons heen en een plaats te krijgen in onze omgeving. Hanne is een therapeute die intuïtief te werk gaat en in verbondenheid op zoek gaat naar wat nodig is om beweging te creëren.

 

Bij Passage voelt Hanne zich helemaal thuis in de natuur. Deze therapieruimte helpt haar om nog dichter bij de kern van ieder individu te kunnen komen, en van daaruit samen te gaan ontdekken wat nodig is om weer bewegingsvrijheid te voelen. De natuur als krachtbron om emoties te laten stromen.

solita couper.jpg

Solita Puijpe

Solita werkt vanuit een holistische kijk op het leven, systemisch en oplossingsgericht. In begeleiding reist ze met je mee en zal ze gericht zijn op het bekrachtigen van elke innerlijke beweging in verbinding met jezelf, jouw eigen kracht en jouw waarheid. Haar jarenlange ervaring in het begeleiden van o.a. jongeren en hun gezinssysteem hebben haar geleerd dat ze precies aanvoelt wanneer iemand kiest voor zichzelf.

 

Sinds de laatste acht jaar werkt ze veel met vrouwen tijdens vrouwencirkels en retraites. Ze heeft hierbij de kracht van de vertraging en het voelen van haar eigen lijf als een werkinstrument aangenomen. De laatste twee jaar heeft ze acupressuur behandelingen toegevoegd aan haar praktijk en voelt haar werkmethode compleet aan. Bewustzijnsontwikkeling met een ingang via het hoofd, het hart en het lijf.

Ze woont en werkt in de Morvan in Frankrijk waar ze de rust, ruimte en natuur heeft gevonden die haar eigen oorsprong recht aandoet. Bij Passage ziet Solita de kracht van de natuur en samen “zijn” zijn werk doen. De natuur die de schoonheid, kracht en ruimte aanraakt in elke deelnemer. De herkenning en erkenning van alles in jezelf, daar zal Solita je in de begeleiding op een subtiele en humoristische manier aan herinneren. Een herinnering aan de kracht van jouw eigen natuur.

Ervaringsleren in de natuur

Ervaringsgericht leren volgens David A. Kolb is een manier van leren waarbij de deelnemer zich actief engageert in het exploreren van de voor hem of haar relevante vragen. Het vindt plaats wanneer men zichzelf uitdaagt door een activiteit aan te gaan. Vervolgens over deze ervaring leert reflecteren. Om tenslotte deze reflecties en observaties te generaliseren tot bepaalde thematieken en deze toe te passen in zijn of haar alledaagse leven.

 

 

Natuurtherapie

In natuurtherapie wordt de natuur beschouwd als een co-therapeut. We werken met én in de natuur. Dit door middel van metaforen, symbolen, visualisaties en rituelen.

De Passage-methodiek

Oplossingsgerichte therapie

 

Oplossingsgerichte therapie is ontwikkeld door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg. Het is een vorm van therapie die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Door deze krachten in te zetten en te focussen op oplossingen in plaats van problemen zal de cliënt zijn of haar autonomie worden versterkt. Het is niet altijd nodig om inzicht te hebben in het ontstaan van problemen om deze te kunnen oplossen. De nadruk ligt op het vinden van oplossingen. De cliënt wordt beschouwd als een expert. Als therapeut vertrek je steeds vanuit het referentiekader van de cliënt om samen tot oplossingen te komen. Je neemt een niet-wetende, nieuwsgierige en respectvolle houding aan zodat de cliënt in de expertrol staat. Als oplossingsgericht psycholoog sta je achter de cliënt. Door oplossingsgerichte vragen te stellen nodig je de cliënten uit om hun doelen te bepalen en mogelijke oplossingen zo breed mogelijk te verkennen. 

Groepsdynamica

De kleine groep wordt beschouwd als een spiegel. Een spiegel die bepaalde zaken triggert bij de deelnemers waardoor leerkansen zich ontvouwen. Deelnemers leren om ander en nieuw gedrag te stellen door én met de ander.

Lichaamsgerichte therapie

We werken met wat er zich in het hier-en-nu aandient. We gebruiken hier methodieken zoals opstellingenwerk (Bert Hellinger) waarbij we het patroon visueel gaan maken in de ruimte zodat de dynamieken zich kunnen blootleggen en de deelnemers zich anders kunnen gaan verhouden tot dit gekende patroon.

Verder leggen we de focus op de lichamelijke beleving, op de zaken die je fysiek in je lichaam opmerkt als je over bepaalde zaken spreekt. Het lichaam krijgt opnieuw de ruimte om te spreken.

bottom of page